Niklas Allingbjerg

Hej! Jeg hedder Niklas,
og jeg arbejder med design af IT og andre finurligheder.

MIN DIGITALE PROFIL

Jeg besider en værktøjskasse af kompetencer inden for Research & Strategi og Design & Evaluering

research-strategi-kompepetencer

Research & Strategi

Metoder og teknikker. Interview, observation, etnografi, design probes, surveys, workshops, design games, contextual inquiry, eksperimenter, provotypes, experience maps, user journeys, business model canvas, personas, scenarios, user story & storytelling.

design-prototype-kompepetencer

Design & Evaluering

Metoder og teknikker. Sketching, wireframing, lofi-prototyping, hifi-prototyping, information architecture, usability, interaction frameworks, workshops, co-design, participatory design, coding, brugertest, ekspert evaluering.

"A Designer sees, moves and sees again” - Schön 1991

MIN AKADEMISKE VERDEN

Min akademiske profil bærer præg af en interesse for særligt fire felter. Felterne er både interessante udfra et akademiskperspektiv såvel som et samfunds-, forretnings- eller designperspektiv.

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign eller IxD bidrager med et dybdegående fokus på detaljen og selve interaktionen mellem menneske og artefakt. Endivdere har IxD en lang tradition med forskellige teknikker, frameworks og procesmodeller for at designe informations teknologier. IxD er en af grundstenene for at designe et digitalt produkt.

System tænkning

Når vi designer og udvikler artefakter er det ikke altid tilstrækkeligt kun at fokusere på udformingen af artefaktet og dens brugskontekst. Det kan også være nødvendigt at se på hvilke systemer og netværk af personer og teknologier, som artefaktet kan eller skal indgå i. System tænkning tvinger os til at revurdere eller udfordre vores nyværende systemer, så vi forhåbentlig kan forbedre dem eller skabe nye og bedre.

Participatory Design & Socio teknisk Design

PD og socio teknisk design finder jeg tæt forbundet. Inden-for socio teknisk design mener man, at designprocessen skal tage ligevægtig hensyn til både tekniske og sociale faktorer, som påvirker funkonaliteten og brugen af computerbaserede systemer. Indenfor PD tror man ikke på at brugerkrav kan undersøges og bringes med hjem for yderligere analyse, for herefter at udforme designkrav. I PD forsøger man istedet, at udligne forskellene mellem research, design og use. Dette gøres ved at designe og undersøge samtidig og gerne sammen med brugerne.

Udfra tanker og metoder i PD og Socio teknisk design mener jeg man kan mindske afstanden mellem den 'tænkte brug'(design-mode) og den 'faktiske brug'(use-mode).

Design Etnografi

Design etnografi tjener at erfare, beskrive og kortlægge situationer, der designes til. Det handler om at opdage og fremlægge problemer, udfordringer og behov, samt at have empati og leve sig ind i situationer og udfordringer som er fremmede. Endivdere handler det om, at reformere situationer, problemer, udfordringer og behov som giver anledning til 'opportunities' for design.

Design etnografi er derfor med til at finde problemer og løsninger, samt understøtte og udfordre hvordan etnografien informerer design. Eksempelvis hvordan vidergives indsigter fra etnografien på bedst mulig måde til designarbejdet.

"We think we're designing software, services, and experiences, but we're not. We are intervening in ecosystems" - Peter MorvilleNiklas Allingbjerg

Lidt mere om mig

Uddannelse. Jeg er 27 år gammel. Jeg er stud.cand.IT i Digital Design og Kommunikation på IT-Universitet i københavn, og forventer at være færdig januar 2016. Jeg har en bachelor i Kommunikation og IT fra Københavns Universitet.


Privat. I min fritid sætter jeg især pris på venner, kæreste, familie, vandski og basketball. Jeg bor i København og nyder byens spisesteder og skævheder. Jeg er vild med teknologi og forskellige devices, og hvis økonomien ikke var en forhindring, havde jeg formentlig et SmartHome.


Faglighed. Jeg har en designmæssig, eksperimenterende og datadrevent tilgang til mine arbejdsopgaver. Jeg søger altid efter, hvordan man skaber funktionelle systemer og artefakter, der er brugervenlige og giver en god oplevelse i et service- og forretningsperspektiv? Jeg har fokus på, hvordan man forbedrer detaljen og styrker helhedstænkningen.

UX. Jeg besidder en bred vifte af kompetencer indenfor feltet UX - lige fra forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelses- og designmetode, til mere praktiske kompetencer såsom prototyping og formidling, til tanker om procesmodeller for god UX. Jeg ser UX som en fuldtidsinteresse - man observerer, indtager og bliver klogere døgnet rundt. UX er for mig en værktøjskasse, en tilgang, et mindset, en rolle og en måde at gå til sine arbejdsopgaver.


Inspiration. Design af digitale systemer eller artefakter er et bredt felt, som gør, at min opmærksomhed og inspiration ledes i mange forskellige retninger. Det mener jeg ligeledes er en fordel, eftersom det store løsnings- eller innovationspotentiale i digitale koncepter og design ligger i, at kunne tænke på tværs samt undersøge, designe og eksperimentere sig frem til den rigtige løsning.

Tjek følgende sider ud

AndreasQvitzau.dk